Over mij

Ik ben Erna Bijvoets. Als kind wist ik zeker dat ik wilde trouwen en kinderen krijgen. Tijdens mijn opleiding in de kinderverzorging was dat kinderen krijgen ineens niet meer zo heel zeker. Want wat als mijn kind niet helemaal in orde zou blijken te zijn?

Toch is hier wel de basis gelegd voor mijn huidige functie. Na mijn opleiding ben ik werkzaam geweest als groepsleidster in kindertehuizen. Hier leerde ik dat ik iets kon betekenen voor het kind dat zijn weg niet zelfstandig kan vinden. En ook dat ik daar heel veel voldoening in kon vinden.

Ik ben getrouwd met Johan en samen hebben we een zoon. Voor hem ben ik 15 jaar een moeder geweest die thuis was. Ik ben in die tijd altijd actief geweest op zijn basisschool. Daarna heb ik weer voorzichtige stappen gezet in het arbeidsproces. Mijn interesse in het opgroeiende kind is altijd gebleven. Vandaar dat ik uiteindelijk besloot een opleiding in de kinderpsychologie te gaan volgen. Naast deze studie heb ik gewerkt als onderwijsassistente in het speciaal onderwijs, waar ik me bewust werd van de soms bijna onmogelijke taak alle kinderen op hun eigen niveau te benaderen.

Hoe kun je deze kinderen een eerlijke kans op een stabiele toekomst bieden? Door ze één op één te begeleiden. Voor ieder kind is er een andere manier. Voorbeelden die mij hierin sterken, zijn de jaren waarin ik een jongen van 7 jaar met ASS en een vermoeden van MCDD heb begeleid en hem de mogelijkheid kon bieden door deze één op één begeleiding mee te gaan met de zwemlessen. Ook het jaar waarin ik een meisje van 4 met het Syndroom van Down heb mogen begeleiden tijdens haar eerste stappen op de reguliere basisschool maakte mij duidelijk dat aandacht en intensieve begeleiding deze kinderen handvatten bieden waardoor ze, ondanks hun beperking, een evenwichtig bestaan kunnen opbouwen.

Een opleiding tot kindercoach was een logisch vervolg. Graag zou ik mijn ervaring en kundigheid aanwenden om uw kind te begeleiden in zijn of haar zoektocht naar de juiste route op weg naar een gelukkig leven.