Werkwijze

Tijdens mijn werk als onderwijs assistente in het speciaal en regulier onderwijs ben ik er achter gekomen dat niet alle kinderen op dezelfde wijze de kennis tot zich kunnen nemen die hen geboden wordt. Veelal ligt dat niet aan een beperking van het kind, maar vaker aan de beperkingen door de samenstelling van de klas. Sommige kinderen raken ondergesneeuwd door de grootte van de klas. Ze komen niet aan bod omdat ze niet zelfverzekerd genoeg zijn om zichzelf te laten gelden en kruipen in hun schulp. Durven het niet meer te vragen als ze een opdracht niet helemaal begrijpen, of haken niet aan bij de werkwijze die in de klas wordt gehanteerd. Voor ieder kind is er een andere manier.

Bijzonder is om te constateren dat deze kinderen vaak wel de capaciteit hebben zelfstandig aan het werk te gaan, soms op een andere manier het probleem benaderen, maar hierdoor vastlopen omdat de juf of meester heeft verteld dat het op een bepaalde manier moet. Het gevolg is dat, zeker in de overvolle klassen, deze kinderen ook bij de leerkracht niet zo snel meer opvallen. De leerkracht heeft zijn of haar handen vol aan de kinderen die wel aandacht vragen. Toch missen deze zelfstandige kinderen vaak de boot en worden aangezien als ‘dom’. Maar niets is vaak minder waar. Ze vinden hun eigen weg, maar hebben daardoor extra tijd nodig om te bereiken wat er van hen wordt verlangd.

Samen met deze kinderen kan ik in één op één situaties binnen de klas de hulp bieden die het kind nodig heeft, zonder dat het de leerkracht extra belast. We gaan aan de slag om er achter te komen waar het probleem zich manifesteert. Vervolgens gaan we aan het werk om de blokkade op te heffen. Dit alles in samenspraak met de leerkracht zodat het kind gedurende het jaar geen achterstand oploopt.

Herkent u hierin uw kind of een van de kinderen uit uw klas? Via het contactformulier kunt u als ouder of leerkracht van het kind mijn hulp inroepen.